برگ نخست | درباره انجمن | زرتشتی شدن | گزارش سدره پوشی ها | پیوند با انجمن | پیوندها  

English 

 

برگزاری اردوی تابستانی زرتشتیان اروپا در کشور اتریش

سال ۳۷۵۲ مزدیسنی

 

برای تماشای رخشاره(فیلم)اردوی تابستانی بر روی نگاره پایین کلیک کنید.ا

 

 

 

 

 

 

گزارش برگزاری آئین سدرهٔ پوشی در شهر برلین در آلمان

 

 

 

 

گزارش ویدئوی برگزاری اردوی تابستانی زرتشتیان اروپا در کشور لتونی

سال ۳۷۵۱ مزدیسنی

 

 

 

برگزاری آیین سدره پوشی در کشور لتونی
 سال ۳۷۵۱ مزدا یسنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری آئین سدرهٔ پوشی در آلمان


 

 

 

نسک‌های در باره دین زرتشتی به زبان پارسی. برای خواندن و یا بارگیری (دانلود) آنها بر روی نگاره پایین کلیک کنید.این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright www.bozorgbazgasht.com