Əsas Səhifə | Haqqimizda |Zerduşt dine | Əlaqə | Linkler

 

 

Xordadsal

 

 

Zərdüştad günü
XordadSalZərdüştad günükimi qeyd olunur.Bu,"Böyük Novruz" kimi tanınır Novruzsonraaltı günbaşolunur.

 

Zərduşt Merasemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru dünyada yeganə yoldur.