Əsas Səhifə | Haqqimizda | Zerduşt dine | Əlaqə | Linkler

 

Zerduşt Merasemleri

 

 

Novruz

Xordadsal

Fǝrvǝrdingan

Erdibehestgan

Tirgan

ǝmordadgan

Şǝhrivǝrgan

Mehregan

Səde

Zerduşt dine

 

 

  

 

 

 

 

Doğru dŁnyada yeganə yoldur.